O nás

O nás

Když chcete létat s orly, přestaňte plavat s kachnami.

od roku 2017

Náš příběh

Společnost TMŽ s.r.o. získala po schválení prodeje Vládou ČR od SŽDC železniční trať Čejč–Uhřice v délce cca 16 km. Na této trati chystá projekt zábavného parku podél železnice s provozem historických a zážitkových vlaků. Záměr je inspirován podobnými parky již fungujícími v zahraničí.

Na úzké spolupráci na tomto projektu je společnost TMŽ s.r.o. již domluvena s Klubem přátel kolejových vozidel z Brna, jehož zakladatel pan Jiří Kotas je vlastníkem největší soukromé sbírky historických vlaků v ČR. Tento klub přesune část své sbírky na tuto trať a bude zajišťovat provoz vlastních historických vlaků. Provozovatelem tratě bude společnost Railway Capital pana Jana Šatavy. Podporu přislíbily i další spolky a organizace věnující se historii místní i celorepublikové železnici. Společnost TMŽ s.r.o. osloví s nabídkou možné spolupráce i obce z mikroregionu Ždánicko a obce bezprostředně sousedící s tratí. Železniční trať přímo navazuje na tematickou cyklostezku Ždánice–Uhřice, kterou mikroregion Ždánicko vybudoval a na další místní turistické a sportovní zařízení.

Vhodnou polohou trati na rozhraní ČR, Slovenska a Rakouska, se chystá oslovit návštěvníky těchto zemí za podpory zájmových spolků a mikroregionů těchto zemí.

Podle aktuální strategie bude zábavní park se železnicí v plném provozu 4 měsíce v roce (červen-září) a v omezeném provozu 3 měsíce (duben, květen, říjen). Zbývajících 5 měsíců budou v provozu jen zážitkové vlaky a parní vlaky na objednávku firem, organizací a spolků.

Očekávaný předpoklad roční návštěvnosti v plném provozu je 50 000 osob. Železnice se tak může stát významnou turistickou atrakcí jihomoravského kraje.

Celý zábavní park se železnicí bude budován postupně. V konečné podobě bude situován na několika místech dané dráhy Čejč–Uhřice. Počítáme dle možností s několika tematickými stanicemi pro děti i pro dospělé, jako westernové městečko, minizoo, stanice mašinky Tomáše a bioparku se zábavně-naučnými světy pro děti. Na hlavním nádraží v Uhřicích bude vybudováno železniční muzeum, zázemí pro historické vlaky a hotel vybudovaný z lůžkových a restauračních železničních vozů.

Z hlediska celkového rozsahu bude tento projekt jedním z největších tohoto druhu a zaměření v Jihomoravském kraji i v ČR a na jeho vybudování a provozu se bude podílet množství železničních nadšenců a příznivců železnice.